រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី !

រីករាយ​បុណ្យណូអែល​និង​រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី !

សូមជូនពរអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជួបតែសំណាងល្អនៅថ្ងៃខាងមុខ!

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រទាំងអស់នាពេលកន្លងមក យើង ធានហ្វេង ផៅវ័រ យើងនឹងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកាន់តែច្រើន និងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នក!សូមអរគុណ


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-ធ្នូ-២០២១