នៃ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - Shenzhen Tianfeng international Technology Co,.អិលធីឌី

Shenzhen Tianfeng International Technology Co,.អិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ 301, អគារ 12, NO.72 ផ្លូវ Xikeng, FUcheng អនុស្រុក Longhua, ក្រុង Shenzhen

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

ទូរស័ព្ទ

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ 301, អគារ 12, NO.72 ផ្លូវ Xikeng, FUcheng អនុស្រុក Longhua, ក្រុង Shenzhen

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង