ដំណឹង​ល្អ !!!!1800W 2000W Mining ATX Power Supply with RGB Fan ចេញមកហើយ!

ឥឡូវនេះ យើងមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលការជីកយករ៉ែថ្មីចេញមកជាមួយនឹង RGB Fan, 2000W 220V Switching psu power supply for asic antminer Ethereum S9 S7 L3 Rig Mining Computer Graphics ETH ZCAS miner MAX 2400W ប្រសិនបើអ្នកមានសំណូមពរ សូមស្វាគមន៍អ្នកសួរ


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២