គ្រប់ប្រភេទ Miner Accessories Asic control board, hash board, power cable ect

ល្អថ្មី!ឥឡូវនេះយើងអាចផ្តល់នូវគ្រឿងបន្លាស់ miner គ្រប់ប្រភេទដូចជា asic control board, hardboard, s17 T17 S17PRO S17E T17E power cable, m20s M21S m30S m31S fan, អាដាប់ទ័រ PDU សម្រាប់ miner ect, ប្រសិនបើអ្នកមានសំណើណាមួយ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់របស់យើងសម្រាប់ជំនួយ , យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវតម្លៃដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង សូមអរគុណ!


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មករា-០៧-២០២២